Lịch thi của Lê Nguyên Tuấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 63 C308 (70)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 17 B3.20 (30)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 41 C308 (47)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 27 C113 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 5 C206 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment