Lịch thi của Lưu Văn Tuấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 25 B4.14 (42)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 15 B7.02 (50)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 44 C206 (65)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 27 C306 (44)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 3 B3.14 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment