Lịch thi của Phan Quốc Tuấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao 9 E33 (16)
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 9 E33 (16)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 9 E112 (16)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 8 E23 (15)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment