Lịch thi của Võ Anh Tuấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 16 C101 (24)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 16 E34 (22)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 12 E42 (20)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 10 E44 (17)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment