Lịch thi của Nguyễn Đức Tùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 37 B7.02 (46)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 42 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 48 B6.06 (57)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 7 C308 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 37 B3.14 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment