Lịch thi của Nguyễn Sang Viết

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
14-01-2019 2 2 Công nghệ Java 50 C311 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 C114 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 12 C311 (51)
21-01-2019 2 2 Giải tích 3 C306 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment