Lịch thi của Nguyễn Duy Vinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 3 B6.12 (42)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 16 B7.02 (50)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 14 C113 (57)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 13 B4.14 (50)
18-01-2019 6 2 Anh văn 2 5 C205 (29)
21-01-2019 2 2 Giải tích 8 B4.14 (69)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 29 C114 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment