Lịch thi của Nguyễn Văn Vinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 22 B6.12 (69)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment