Lịch thi của Phạm Quang Vinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 14 E22 (17)
10-01-2019 5 2 Chuyên đề E-learning 22 C201 (22)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment