Lịch thi của Nguyễn Hoàng Vũ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 6 E42 (23)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 C114 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment