Lịch thi của Ưng Vi Vương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 3 C201 (25)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 17 C305 (52)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 15 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment