Lịch thi của Huỳnh Hạ Vy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 C114 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 15 C113 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment