Lịch thi của Nguyễn Phi Yến

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 38 B5.14 (44)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 47 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 53 B6.06 (57)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 49 C312 (53)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 40 C311 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment