Lịch thi của Võ Thành Cường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 27 B4.14 (42)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 19 C114 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 46 C113 (74)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 12 C306 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 17 C113 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment