Lịch thi của Đào Quý Lâm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 48 B6.12 (49)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 44 B7.02 (46)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 12 B5.14 (30)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 41 B7.02 (41)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 51 B6.06 (51)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 19 C113 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment