Lịch thi của Phạm Minh Trí

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 69 C308 (70)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 56 B5.14 (56)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 3 B3.22 (30)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 45 C308 (47)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 39 C205 (40)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 12 C206 (52)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 8 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment