Lịch thi của Nguyễn Đạo Chơn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 55 B4.14 (70)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 15 B1.14 (31)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 49 B4.14 (65)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 30 C312 (44)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment