Lịch thi của Nguyễn Tấn Phát

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 22 C101 (24)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 21 E34 (22)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 19 E42 (20)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 15 E44 (17)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 C311 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment