Lịch thi của Phạm Gia Bảo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 23 B5.14 (46)
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 22 B6.12 (50)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 22 B4.14 (48)
11-01-2019 6 2 Quản lý thông tin 17 B7.08 (41)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 24 C113 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment