Lịch thi của Nguyễn Thịnh Sơn Lâm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 17 C206 (52) Nợ học phí
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 40 B3.14 (55) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment