Lịch thi của Võ Văn Lộc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 30 B6.12 (50)
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 29 B1.14 (40)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 33 C114 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 63 C113 (74)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 8 C311 (52)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 27 C306 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment