Lịch thi của Lê Thị Chúc Ngân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 32 B1.14 (40)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 36 C114 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 66 C113 (74)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 21 B3.14 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment