Lịch thi của Lê Trung Phong

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 69 B4.14 (70)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 19 B1.14 (31)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 63 B4.14 (65)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 42 C312 (44)
21-01-2019 2 2 Giải tích 21 C308 (50)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 15 C305 (64)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment