Lịch thi của Huỳnh Long Thắng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 46 B6.12 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 51 B7.02 (44)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 57 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 51 C311 (54)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 24 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment