Lịch thi của Trần Đức Thắng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 38 B5.14 (46)
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 41 B6.12 (50)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 38 B4.14 (48)
11-01-2019 6 2 Quản lý thông tin 34 B7.08 (41)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment