Lịch thi của Nguyễn Phong Trần

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 24 C101 (24)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 14 E23 (16)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 17 E44 (17)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14 C311 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment