Lịch thi của Lê Thanh Việt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 28 C106 (28)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 16 E23 (16)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 27 E41 (27)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 40 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment