Lịch thi của Hồ Ngọc Vượng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 64 C114 (65)
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 39 B1.14 (40)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 64 C206 (65)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 74 C113 (74)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26 C305 (52)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 26 B3.14 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment