Lịch thi của Nguyễn Thị Lê Vy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 50 B6.12 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 54 B7.02 (44)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 59 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment