Lịch thi của Trương Duy Nhất

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 10 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 10 B4.14 (48)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 11 C205 (49)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16 C311 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 19 B3.14 (49)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment