Lịch thi của Huỳnh Trầm Bảo Chấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 13 C308 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 15 B5.14 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27 C305 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 18 C306 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment