Lịch thi của Phan Thùy Dương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 68 B6.12 (77)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 4 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 12 C206 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 29 C305 (52)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 42 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment