Lịch thi của Danh Đức Khánh Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 3 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 11 C305 (51)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 44 C312 (44)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 19 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment