Lịch thi của Thái Trung Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 C305 (51)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 51 C311 (53)
21-01-2019 2 2 Giải tích 24 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment