Lịch thi của Huỳnh Minh Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 C306 (38)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 11 C306 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 22 B4.14 (50)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 18 C305 (64)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment