Lịch thi của Nguyễn Hồng Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 11 B7.08 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 12 C308 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 19 C311 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 20 C306 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment