Lịch thi của Trần Kim Sen

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 9 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 13 C308 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21 C311 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 53 C311 (53)
18-01-2019 6 2 Anh văn 2 7 C205 (29)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 28 C113 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment