Lịch thi của Bùi Thị Thùy Trang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 5 B5.08 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 13 C205 (49)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 35 C305 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 26 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment