Lịch thi của Hồ Thái An

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 4 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 B1.14 (51)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 21 C206 (30)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 31 C113 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment