Lịch thi của Nguyễn Phi Ân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 2 C109 (23)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 6 E24 (26)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 45 B3.14 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment