Lịch thi của Phạm Thuận An

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 24 B3.20 (30)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 13 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 11 B4.14 (48)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 24 B5.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 26 C311 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 49 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment