Lịch thi của Thiều Thái An

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 15 B7.08 (51)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 16 C308 (55)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 23 C206 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 25 C306 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment