Lịch thi của Hứa Văn Tuấn Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 5 C108 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 4 C201 (18)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 5 E44 (24)
21-01-2019 2 2 Giải tích 4 C108 (22)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment