Lịch thi của Huỳnh Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 6 C108 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 4 E44 (25)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 52 C205 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 4 C112 (45)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 2 C109 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment