Lịch thi của Lương Việt Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 2 A215 (23)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 4 E114 (17)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 11 E22 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment