Lịch thi của Nguyễn Tuấn Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 16 B5.14 (30)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 18 C308 (55)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 38 C305 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 25 C206 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 26 B3.14 (62)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 19 C305 (64)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment