Lịch thi của Trần Tiến Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 14 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 32 B5.14 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 18 B6.12 (38)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 27 C311 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 5 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment