Lịch thi của Lê Văn Bảo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 19 B7.08 (51)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 20 C308 (55)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 27 B5.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 24 B3.14 (49)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment