Lịch thi của Võ Nhật Bảo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 8 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 19 B6.12 (38)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 C305 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 28 C206 (52)
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 1 C113 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment