Lịch thi của Mai Văn Bình

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Khoa học máy tính II 5 E112 (16)
08-01-2019 3 2 Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu 4 E33 (16)
10-01-2019 5 2 Mạng máy tính 8 C301 (26)
11-01-2019 6 2 Vật lý đại cương II 7 C101 (23)
16-01-2019 4 2 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 E41 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment